bikealarm
Kosár megtekintése
Az Ön kosara   

Vásárlás

A virtuális áruházban mindenki vásárolhat. A Vevő a rendeléssel egyidejűleg magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja jelen Vásárlási feltételeket. Azokat értelmezte, megértette és elfogadja. A megrendelések leadása a Bikealarm internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.bikealarm.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a nem fogadunk el.
A termékek saját oldalán a „Megveszem” funkcióra klikkelve lehet a terméket a kosárba betenni. A megrendelő űrlap kitöltésével lehet magát a rendelést elküldeni. A későbbi vásárlás megkönnyítése érdekében és a különböző kedvezmények igénybevételéhez érdemes regisztrálni.

 A rendelési lap téves, vagy hibás kitöltése esetén a rendelés érvénytelennek minősül. Az ebből adódó téves teljesítésért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget.


A Szerződés tárgya

Kétirányú vezeték nélküli kerékpárriasztó vásárlása, melyek részletes megismerésére Kézikönyv és Paraméterek oldalak elolvasásával van lehetőség.

Vételár

A termékek vételára kiskereskedelmi fogyasztói ár, mely értelemszerűen tartalmazza az ÁFA-t.

Szállítási feltételek, fizetés és határidők

Szállítási mód Fizetési mód Határidő Költség
ajánlott postai küldemény előre fizetés 3-5 munkanap 500.- Ft
utánvétes postai küldemény utánvét 3-5 munkanap 1,200.- Ft
futárszolgálat előre fizetés 1-2 munkanap 1,500.- Ft
futárszolgálat utánvét 1-2 munkanap 2,500.- Ft

 

Most két termék egyidejű vásárlása és előre fizetés esetén a postai szállítás ingyenes!

Felhívjuk megrendelőink szíves figyelmét a regisztráció során megadott pontos szállítási cím fontosságára!

Oldalunkon Paypal vagy bankkártya segítségével tud fizetni a megendelt termékekért.
FONTOS! : PayPal által az is tud fizetni, aki nem rendelkezik PayPal számlával, de van egy tetszőleges bankkártyája. Ehhez a fizetéskor megjelenő PayPal oldalon a bejelentkezési adatok megadása helyett kattintson a vendégként való fizetés linkre. (Minta:
"Don't have a PayPal account?
Pay with your debit or credit card as a PayPal guest")


Szállítói bizonylatok

Eladó minden megrendelt termékhez - az érvényes számviteli szabályoknak megfelelő - nyugtát, vagy számlát bocsát ki Vevő részére, melynek megőrzését javasoljuk az esetleges garanciális problémák gördülékeny megoldása érdekében.

Jótállás, szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére 151/2003 IX. 22 kormány rendelet a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Az iCode Kft. minden esetben az érvényes jogszabályok szerint jár el , attól csak a vevő javára térhet el. 

 A Vásárló a jótállási igényét számla vagy blokk ellenében érvényesítheti. Kérjük, hogy a vásárláskor kapott számlát vagy blokkot őrizze meg. Ezek hiányában nem áll módunkban jótállási és szavatossági szolgáltatásokat nyújtani.

Ha a termék a vásárlás napjától számított 3 napon belül hibásodik meg, a termék cseréjét lehet kérni. A meghibásodott termék visszaküldése a vevő feladata, mely postai úton történhet. Szükséges feltétel azonban a termék eredeti és teljes csomagolása, tartozékainak és dokumentációinak megléte. Kérjük postai visszaküldés esetén a gyári csomagolásra ne írjon! A küldeményhez kérjük csatolja a számlát vagy blokkot.

Garanciális meghibásodás esetén a hibás terméket mindig az alább feltüntetett címre kérjük postán eljuttatni.

Garanciális terméket , visszárut az alábbi címen tudunk átvenni :

iCode Kft.

1427 Budapest

Pf.: 601.

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, kattintson ide!

Figyelem ! Utánvétes és portós csomagokat nem veszünk át ! Amennyiben visszárut küld , kérjük azt normál postai csomagként v. levélként adja fel !

A jótállás érvényét veszti, ha a meghibásodás rendeltetésellenes használatból, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után fellépett ok miatt következik be. Ugyancsak a garancia elvesztésével jár, ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, vagy megrongálják. A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik.

 

Nem tartoznak a jótállás körébe

A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások javítása, illetve az ezekből eredő szükségszerű alkatrészcserék.

A használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás.

A termékeink használati utasításában nem szereplő szolgáltatás, technikai paraméterek között fel nem sorolt paraméter hiánya, meg nem említett feladatra való alkalmatlansága, illetve az ezzel kapcsolatos vevői elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Minden vásárlás előtt biztosítjuk a legszélesebb körű tájékozódási lehetőséget , valamint élhet a 8 munkanapon belüli elállás jogával is .

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség elérhetősége:

1088 Budapest, József krt. 6.
Telefon: 06-1 459-48-00 Fax: 06-1 210-46-77
Weboldal: http://www.nfh.hu/ 


A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei kizárólag kiszállítással történő vásárlás esetén:

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

A vásárló az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás joga az áru átvételének napjától gyakorolható. A terméket hiánytalanul, eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszaküldeni címünkre. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket , ide értve a szállítási díjakat . A forgalmazó egyébb költség megfizetését nem kérheti , de követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából bekövetkező kárának megtérítését , melybe beletartozik a gyári csomagolás sérülése is ( nem a szállítás során felhasznált csomagolóanyag )! 

 A iCode Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követően haladéktalanul , de legfeljebb 30 napon belül hiánytalanul visszautalja. A gyakorlatban igyekszünk a jogos eseteket max. 8 munkanapon belül rendezni.

Figyelem ! Utánvétes és portós csomagokat nem veszünk át ! Amennyiben viszárut küld , kérjük azt normál postai csomagként v. levélként adja fel !

 

Az elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

"... 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. ..."